1 Ιουν 2010

Αμφιλοχία μιας άλλης εποχής. Βίντεο

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Η Ιστορία της Αμφιλοχίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αρχαία πόλη της Λιμναίας[1]. Η αρχαία πόλη Αμφιλοχικό Άργος είναι σίγουρα η σημαντικότερη πόλη της αρχαίας περιοχής της Αμφιλοχίας, αλλά δεν διαδραμάτισε ρόλο στην ιστορική εξέλιξη της σύγχρονης Αμφιλοχίας. (περισσότερες πληροφορίες για το Αμφιλοχικό Άργος θα βρείτε στη σχετική ενότητα).

Η θέση της Λιμναίας ήταν στα σύνορα της Ακαρνανίας με το αρχαίο κράτος της Αμφιλοχίας. Το 429 π.Χ καταλαμβάνεται και λεηλατείται από τους Λακεδαιμονίους. Το 219 π.Χ. περνάει από τη Λιμναία ο Φίλιππος ο Ε' της Μακεδονίας στην εκστρατεία του κατά του Θέρμου. Το 31 π.Χ. η Λιμναία ερημώνεται, ακολουθώντας και αυτή την τύχη όλων των Ακαρνανικών πόλεων, ο πληθυσμός των οποίων μεταφέρεται στην αρχαία Νικόπολη. Ένας μικρός πυρήνας κατοίκων, όμως, όπως συμβαίνει άλλωστε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, παραμένει στις πατρικές του εστίες.